Sunday, June 25, 2017

26 juni 2017

Het is moeilijk te geloven maar het is wel écht waar: dit is alweer de allerlaatste week van het schooljaar 16-17.
Niet dat we daar om rouwen natuurlijk want dit betekent dat een lange vakantie nu echt om de hoek loert.
Een kleine kanttekening die we toch even willen maken is dat je als volwassene altijd je ogen goed openhoudt en je kind leert dat het niet zomaar met vreemde mensen meegaat. In de buurdorpen is hierover de laatste tijd weer wat bezorgdheid opgedoken.

Maandag gaan de eersteklassers nog een keer zwemmen.
In de voormiddag houden de zesdeklassers voor alle kinderen de generale repetitie van hun afscheidsmusical.
's Avonds zullen ze dan de beste versie brengen voor hun ouders. Op dat moment worden ook de getuigschriften uitgereikt.

Dinsdag is het groot feest voor de kleuters: op zeven huifkarren worden ze als koningen naar de Mosten gereden om daar een dag te ravotten.
Vierde-, vijfde- en zesdeklassers zwemmen een laatste keer.
's Avonds voeren de zesdeklassers opnieuw hun musical op, dit keer voor iedereen die dit spektakel wil meemaken.

Woensdag worden officieel de diploma's uitgereikt aan de oudste kleuters die de overstap zullen maken naar de eerste klas.
's Avonds vergadert de ouderraad.

Donderdag gaan onze vijfjarigen nog een keer zwemmen in Hoogstraten.
Juf Greet van de zesde klas wordt in de bloemetjes gezet omdat ze na 40 jaren afscheid neemt van Scharrel.
Voor de kinderen van de lagere school is er nog een afscheidsviering in de kerk.
Na school zetten we Simonne op een verdiend podium. Zij gaat met pensioen na ook heel veel jaren het gezicht geweest te zijn van de Bezige Bij.

Vrijdag om 11 uur wuiven alle leerkrachten de kinderen uit op weg naar een hopelijk zonnige, ontspannende en ook veilige vakantie!
De nieuwe klaslijsten verschijnen begin juli op onze website, samen met alvast een reeks datums die je voor het volgende schooljaar al op je huiskalender kan overnemen.
Leerkrachten en directie van Scharrel wensen iedereen hierbij veel inspiratie om de twee volgende maanden op een fijne manier te overbruggen.
De schoolpoorten zwaaien weer open op 29 augustus tussen 18 en 20 uur voor een vrijblijvende kennismaking met de nieuwe klas...

Sunday, June 18, 2017

19 juni 2017

Maandag rijden alle kinderen van de lagere school naar de Mosten, de jongsten met de bus, de anderen per fiets.
Na school is er overleg tussen de bibmeesters en -juffen in de bibliotheek in Hoogstraten.

Dinsdag hakt het beleidsteam weer enkele knopen door.
's Avonds vergadert de schoolraad.

Woensdag hebben we 'kleuterleerdag'. Onze oudste kleuters komen alvast een halve dag meedraaien bij de leerkrachten van het eerste leerjaar.

Donderdag  stappen de eersteklassers naar het begijnhof en Ostmuseum in Hoogstraten. Een gids zal hen daar terugschieten in de geschiedenis. Als toetje staat er ook een yogasessie gepland.
Op een ICT-overleg wordt de weg voor de toekomst geplaveid.
Na school is er personeelsvergadering.
En 's avonds is het dan tijd voor ouderraad.

Vrijdag rijden de eerste kleuterklassers naar Turnhout voor een spectaculaire rit met de mini-stoomtrein in het stadspark... en nog vele andere prettige dingen natuurlijk.
In het kader van het WO-thema 'onderweg' fietsen de tweedeklassers naar 'Den Dijk' in Hoogstraten.
Djapo evalueert haar begeleidingstraject samen met enkele kleuterjuffen.

Sunday, June 11, 2017

12 juni 217

Maandag vergaderen de directies van jong Markdal.
Onze rekenleerkrachten steken ook de koppen bij mekaar.
De eersteklassers gaan zwemmen.

Dinsdag vergadert het zorgteam.
4, 5 en 6 gaan zwemmen.
Rit gaat de nieuwe boekhouder op het seminarie mee op de rails helpen.
Er is medisch onderzoek voor K2.

Woensdag organiseert de kleuterschool een sportdag.
's Avonds zal het voor velen lopen en kopen zijn tijdens de Hoogstraatse jaarmarkt.

Donderdag vergadert het kernteam.
Kleur Bekennen komt langs voor een evaluatie van het afgelopen projectjaar.
In de kleuterschool schrijven we de kinderen voor september in.


Monday, June 5, 2017

6 juni 2017

De feestvarkens hebben weer extra lang kunnen genieten van vormsel- of andere feesten.
Tijd opnieuw voor nog vier weken regelmaat.
Voor de kinderen betekent dit atuurlijk ook eindejaarstoetsen.
De leerkrachten zijn al volop in de weer met de organisatie van volgend schooljaar.

Dinsdag vergadert alvast het kernteam
Juf Joke volgt een opleiding bij Acerta.
We krijgen een demo van het communicatieprogramma Gimme.
En we gaan op zoek naar nieuwe meubels voor onze twee nieuwe klassen.

Donderdag staat er een belangrijke meeting op het programma met onze aannemer.

Vrijdag vergadert het beleidsteam.
De derdeklassers maken een uitstap naar de boerderij.

Saturday, May 27, 2017

29 mei 2017

Amaai, niemand horen klagen toch de afgelopen dagen
Ach ja, velen wellicht in de hete file en ja, voor oudere mensen is dit ook geen ideaal weer maar verder...alleen maar genieten van deze heerlijke dagen; zonnekloppers, ijjsventers, waterkiekens, terrasjesmensen,...
Maar nu terug naar de realiteit, ook zeker leuker wanneer de zon schijnt.

Voor de derdeklassers bijvoorbeeld, die maandag naar het educatief waterpretpark Hidrodoe in Herentals trekken.
De eersteklassers verfrissen zich in het zwembad.
In de kleuterschool mogen we voor de laatste keer dit schooljaar enkele nieuwe snoetjes verwelkomen.

Dinsdag staat er eindelijk een update gepland voor de afwerking van onze twee nieuwe klassen. Dat betekent jammer genoeg nog geen nieuw startschot.
De 5de en zesdeklassers gaan zwemmen.
De vierdeklassers trekken naar Mechelen voor een inclusieve sportdag, sporten samen met mensen met een beperking dus. Let er wel op dat we vertrekken om 8 uur en pas tegen 16.30 zullen terug zijn. Houd hiervoor onze facebookpagina in de gaten.

Woensdag kijken we extra goed uit want onze zesdeklassers doen hun fietsexamen tussen Minderhout en Hoogstraten.

Donderdag rijden de zesdeklassers naar Rijmenam voor hun jaarlijkse avonturensportdag.
De directies van de Hoogstraatse basisscholen zitten rond de tafel.

Verder zullen er deze week twee Spaanse leerkrachten, Sheila en Veronica, her en der de lessen mee volgen. Zij komen in het kader van Erasmus+ op jobshadowing.

Zondag is de grote dag voor vele zesdeklassers: zij worden dan gevormd.
En de nieuwe week beginnen we volgende maandag alvast met een laatste dagje vrijaf.

Toch ook al even meegeven dat door een wissel met het Spijker, onze kleuters pas op 27 juni naar de Mosten zullen rijden

Sunday, May 21, 2017

22 mei 2017

Allé, we zijn terug au-grand-complet op school, met een koffer vol nieuwe ervaringen voor heel wat kinderen en leerkrachten.
Neuzen weer - voor drie dagen - in de boeken.

Maandag zwemmen de eersteklassers.
Na school is er personeelsvergadering.

Dinsdag is er kindbespreking voor de vierjarigen in de keuterschool.
Er wordt gezwommen door 4, 5 en 6.
De betrokken leerkrachten zitten samen voor de evaluatie van het brugproject.
De directies van Jong Markdal zitten samen op het Seminarie.
In de namiddag komen de afgevaardigden van de schoolbesturen ons vervoegen voor een vergadering van het CASS.
Het kernteam vergadert na school.
's Avonds staat er schoolcomité op de agenda.
Voor onze vijfjarigen staat er een spannende nacht te wachten: zij logeren op school en krijgen 's morgens een lekker ontbijt aangeboden.

Woensdag schrijven we alvast twee nieuwe kleuters in voor volgend schooljaar.
Politieagent Ilse Van Riel bereidt onze zesdeklassers voor op het fietsexamen.
Vandaag vergadert het beleidsteam.
En om kwart over twaalf gaan we er alweer tussenuit voor de rest van de week: vrije dagen o.w.v. Ons-Heer-Hemelvaart

Tot maandag!

Sunday, May 14, 2017

15 mei 2017

Onze eerste communicanten hebben alvast niet geklaagd over het weer op zondag. Een buitje was alvast minder dan wat werd aangekondigd.
Hopelijk kunnen we deze trend ook deze week voortzetten want de helft van onze kinderen zullen buiten leren in de plaats van op de schoolbanken. En zo hoort het toch?
De vierdeklassers trekken een week naar Oostduinkerke aan zee.
De vijfdeklassers nemen hun intrek in kasteel Insegotte in Hamoir om de streek, de natuur en de geschiedenis van de ridders te ontdekken.
De zesdeklassers brengen een tegenbezoek aan hun kameraden in Neufchâteau. Een spannende week leven in een Franstalig gastgezin!

De oudste kleuters en de eersteklassers stappen deze week in de teletijdmachine om samen een veelheid aan avonturen te beleven en op die manier de brug te bouwen tussen kleuterschool en lagere school.

Van al deze activiteiten kan je via onze website dagelijks een verslag lezen en wat foto's bekijken. Ik kijk er naar uit. Jullie ook?

Verder neemt juf Rit die een belangrijke administratieve bijdrage levert aan het project 'today a reader, tomorrow a leader' samen met de directeur deel aan een meeting van afgevaardigden van de vijf deelnemende scholen/landen aan dit project. Deze meeting vindt plaats in de school Pericot in Girona (Spanje).

Omdat zowel Rit als Joke, onze twee gezichten aan het onthaal en stemmen aan de telefoon, deze week deelnemen aan bovengenoemde activiteiten, zal het secretariaat niet permanent bemand/bevrouwd zijn. Juf Eline probeert dit op te vangen en verder worden telefoons doorgeschakeld naar de directie die zoveel als mogelijk vanop afstand zal helpen.

In K2 zullen twee stagiairs aan het werk zijn: juf Lore in klas K2a en juf Pauline in klas K2b.
Ook in de derde kleuterklassen zullen twee stagiairs verder hun strepen verdienen: juf Iris en juf Anneleen.

Op maandag gaan de kinderen van de tweede kleuterklas op schoolreis naar de Vroente in Kalmthout voor allerlei boeiende activiteiten in verband met de natuur.
De tweedeklassers ruimen de sporen van de eerste communie en vieren nog wat na.
3C heeft medisch onderzoek.

Dinsdag is er een evaluatievergadering van de werkgroep eerste ommunie.
De kinderen uit het brugproject bezoeken het domein van Bokrijk.

Donderdag schrijven we weer nieuwe kleuters in voor na de onderbreking van Ons-Heer-Hemelvaart.

Op vrijdag staat er in K3 een blotevoetentocht op het programma.

Noot: er was wat discussie over de schoenen met wieltjes die tegenwoordig erg in trek zijn bij de kinderen. We willen dit als school niet verbieden maar weeg dit als ouder goed af of dit voldoende veilig en gepast is om te dragen tijdens een volledige schooldag. Ook voor de groei van je kind is overdadig gebruik van deze wielschoenen zeker niet bevorderend.


Saturday, May 6, 2017

8 mei 2017

Deze week zitten meester Kris en juf Elien in IJsland. Enfin, zitten...zij volgen een cursus over het verhogen van de sociale integratie door het aanwenden van buitenactiviteiten.
5b wordt in goede banen geleid door meester Nick.
Juf Veronica en de directeur brengen de week door in een school in Tervel, Bulgarije, in het kader van het leren van vreemde talen op jonge leeftijd.
Jullie kunnen hen zoals gewoonlijk volgen op onze blog via de homepage www.scharrel.be
Schitterend nieuws ook voor een van onze kinderen (en wij zijn allemaal samen met hem heel fier): Lars Godrie is uitgekozen om mee te spelen in Catacombe, de nieuwe film van Kevin Janssens!

Maandag,dinsdag en woensdag zal Arzu Oskam stage lopen in 4b.

Op maandag zwemmen de eersteklassers.
Het kernteam vergadert.

Op dinsdag zwemmen de vierde-, vijfde- en zesdeklassers.
Er is medisch onderzoek voor 3A.
Juf Greet B en juf Nicole nemen deel aan de inspiratiedag 'kleur bekennen'. Zij zullen zelf ook hun bijdrage leveren vanuit onze positieve ervaringen met wereldburgetschap en kinderrechten.
's Avonds geven de leerkrachten van de zesde klassen info over de week in Neufchâteau.

Woensdag komt de metser op (uitgesteld) bezoek in de derde klassen.
Juf Greet B volgt een update voor EHBO in het Seminarie.

Donderdag zijn er nog selectieve medische onderzoeken, voor kinderen die vorige beurten gemist hebben of waarvoor wat bijkomend onderzoek nodig is. Dit gebeurt op school.
De kleuters van K1C gaan samen met stagiair juf Anneleen op uitstap naar de boerderij.
De vierdeklassers en hun leerkrachten, samen met juf Nicole, brengen hun jaarlijks inleefbezoek aan het Giels Bos.
En de derdeklassers fietsen naar Desta voor een boeiende rondleiding.

Vrijdag houden de tweede klassen generale repetitie in de kerk met alle eerste communicanten.
3B heeft vandaag medisch onderzoek.
En in de kleuterschool staan kibdgesprekken op de agenda.

En zondag is dan de grote EC-feestdag om 11 uur in de kerk.

Sunday, April 30, 2017

2 mei 2017

Zondagavond, maar we rusten morgen nog even verder uit op de 'dag van de arbeid'.
Juf Tinne en juf Ilse S zijn weer thuis na hun Grieks avontuur.
Ze hebben de kinderen en collega's vast wat te vertellen.
Juf Karin zal enkele weken uit de running zijn wegens een operatie. Haar klas wordt opgevangen door juf Sanne.
Ook meester Sander staat deze week een operatie te wachten. Maar zijn plek is al een tijdje ingevuld door juf Elien.
Aangezien juf Veronica voorlopig niet meer officieel in Scharrel werkt, zal juf Marie de zorguren voor haar rekening nemen. Op deze manier komt er ook wat meer andere ruimte voor juf Eline.
In de derde kleuterklas zullen de volgende twee weken enkele stagiairs meedraaien: Yasmin Diels en Tinne Dictus.

Dinsdag gaan de derde klassen A en B creatief aan het werk in IKO.
Er wordt niet gezwommen vandaag.
De werkgroep 'zorg' wordt opgestart

Woensdagavond brainstormen leerkrachten en ouders over het brugproject 'teletijdmachine'

Donderdag is het de beurt aan 3C om zich uit te leven in IKO.
Juf Nicole en juf Greet van de kleuterschool nemen deel aan de grote zorgdag in de Hoge Rielen in Kasterlee.
De kleuters van 3K gaan op bezoek bij de politie.
Vandaag vergadert ook de werkgroep 'welbevinden'.

Vrijdag komt de echte metser zijn verhaal doen in de derde klassen.
In de tweede kleuterklassen hebben de kinderen de hele week gewerkt rond ridders en prinsessen. Zij sluiten vandaag de week feestelijk af met een kleurrijke optocht.
De werkgroep scholenbanden vergadert tijdens de middagpauze.

Sunday, April 23, 2017

24 april 2017

We mogen alweer terugblikken op een geslaagd schoolfeest. Dankjewel aan alle helpers en uiteraard bezoekers.
Nu de naweeën nog aan kant brengen en dan weer volle stoom richting mei.

Juf Ilse van de eerste klas en juf Tinne van klas 4 gaan deze week meedraaien in een Griekse school in Katerini. Een nieuwe school met een heel uitnodigend en internationaal karakter maar uiteraard met een heel andere cultuur. Boeiend en zeker verrijkend. Volg hen via onze website (blog).
De kinderen uit de betrokken klassen worden zeker goed opgevangen door juf Sanne en juf Marie.

In de klassen van juf Iris en van juf Ann J zullen de volgende weken enkele stagiairs meedraaien: oud-leerling Iris Sommen en Anneleen Naulaerts.

Het contract van juf Veronica is jammer genoeg afgelopen. Zij heeft de voorbije jaren het Frans bij de kleuters op de kaart gezet en hiermee veel bijval geoogst op verschillende niveaus. Bedankt hiervoor.  Zij werkt de volgende maanden nog verder met enkele klassen op vrijwillige basis.

Maandag zwemmen de eersteklassers.
Na school vergadert het kernteam.

Dinsdag zwemmen de kinderen van de hoogste drie leerjaren.
Zesde klassen hebben 's avonds oudercontact.

Donderdag vergadert het beleidsteam.
's Avonds is er een infomoment voorzien voor de ouders van de tweedeklassers aangaande de eerste communie. Deze avond gaat door in de kleuterschool.
Voor de zesde klassen is er nogmaals oudercontact

Zaterdagnamiddag is er een activiteit voor de vormelingen in de kleuterschool.

Zondag verzorgt het scharrelkoor een voorstelling, opnieuw in de kleuterschool. Titel: allemaal beestjes.

Saturday, January 7, 2017

9 januari 2017

Uiteraard wensen we iedereen nogmaals een fijn, gezond en vruchtbaar 2017.
In een samenleving waar het goed voelt, dichtbij en/of veraf.

Wij gaan er alvast weer met volle moed en enthousiasme tegenaan om jullie kinderen de best mogelijke leer- en leefschool te geven.
We verwelkomen na vele maanden van noodgedwongen afwezigheid, opnieuw juf Noor in de zesde klas.
Ook juf Marijke komt terug na haar bevallings- en moederschapsverlof.
Juf Sara is opnieuw paraat in 2B.

Maandag kunnen we ook opnieuw een aantal nieuwe kleuters laten meegroeien in de 4 instapklassen.
De eersteklassers gaan zwemmen.

Dinsdag zwemmen tweede- en derdeklassers.

Woensdag gaat juf Iris op nascholing: zoekboeken voor peuters.

Donderdag gaan de jongste kleuters op bezoek bij de apotheker in het kader van hun thema 'ziek zijn'.
1C heeft medisch onderzoek.
3C volgt een workshop in IKO.

Vrijdag bereiden de zesdeklassers het bezoek aan het verkeerspark voor.
Juf Lief volgt een nascholing rond inspirerend hoekenwerk.
De inspectie komt langs voor een toelichting bij het verslag van de doorlichting.