Sunday, June 18, 2017

19 juni 2017

Maandag rijden alle kinderen van de lagere school naar de Mosten, de jongsten met de bus, de anderen per fiets.
Na school is er overleg tussen de bibmeesters en -juffen in de bibliotheek in Hoogstraten.

Dinsdag hakt het beleidsteam weer enkele knopen door.
's Avonds vergadert de schoolraad.

Woensdag hebben we 'kleuterleerdag'. Onze oudste kleuters komen alvast een halve dag meedraaien bij de leerkrachten van het eerste leerjaar.

Donderdag  stappen de eersteklassers naar het begijnhof en Ostmuseum in Hoogstraten. Een gids zal hen daar terugschieten in de geschiedenis. Als toetje staat er ook een yogasessie gepland.
Op een ICT-overleg wordt de weg voor de toekomst geplaveid.
Na school is er personeelsvergadering.
En 's avonds is het dan tijd voor ouderraad.

Vrijdag rijden de eerste kleuterklassers naar Turnhout voor een spectaculaire rit met de mini-stoomtrein in het stadspark... en nog vele andere prettige dingen natuurlijk.
In het kader van het WO-thema 'onderweg' fietsen de tweedeklassers naar 'Den Dijk' in Hoogstraten.
Djapo evalueert haar begeleidingstraject samen met enkele kleuterjuffen.

No comments: