Sunday, February 28, 2016

29 februari2016

In de eerste kleuterklassen lopen deze week oma's en opa's af en aan om hun kleinkinderen (en de juffen) te verrassen met mooie verhalen, om te komen meewerken en -spelen of liedjes te zingen. Fijn, zo'n gezellige drukte!

Maandag 29 februari. Dit is de langverwachte dag in onze groei naar een kinderrechtenschool. Onze kinderen hebben deze dag helemaal zelf bedacht en in mekaar gestoken. Het zal zeker wel een interessante testcase worden. En schoonheidsfoutjes zullen we er met plezier bijnemen. Deze dag zal gevuld worden met kinderdisco, pannenkoeken, kleikunstwerken, theater en talentenjacht. Intensief, druk, plezant  maar zeker boeiend.
De eersteklassers gaan uitzonderlijk niet zwemmen.

Dinsdag komt onze pedagogisch adviseur langs.
De tweede- en derdeklassers gaan zwemmen.

Woensdagavond zet de ouderraad de eerste grote lijnen voor het schoolfeest uit.

Donderdag arriveert de kinderrechtenmobiel op de lagere school. Alle kinderen kunnen nog eens kennismaken met de verschillende kinderrechten en hun vragen afvuren op de begeleidende specialisten.
De directeur en juf Veronica volgen grensverleggers, een conferentie van EPOS in Brussel.

Vrijdag staat de kinderrechtenmobiel nog altijd geparkeerd op de splleplaats van de lagere school.

Saturday, February 20, 2016

22 februari 2016

Maandag brengen de twee directeurs van beide scholen een bezoek aan het paleis om een programmaontwerp te bespreken.
De eersteklassers gaan zwemmen. En deze keer zijn de ouders welkom om te kijken hoe het er in Zundert aan toe gaat. Voor de laatste keer weliswaar want volgend schooljaar wordt de overstap gemaakt naar ons eigen zwembad in Hoogstraten.
De zorgcoördinatoren van Jong Markdal hebben hun periodiek overlegmoment.
Leerkrachten in opleiding Margriet De Hoon en Ine Verheyen komen observeren in respectievelijk 4de en 5de klas.
Na school is er personeelsvergadering voor de kleuterjuffen. Zij concentreren zich op het grootoudersfeest.

Dinsdag zwemmen de tweede- en derdeklassers en ook voor hun ouders is het kijkdag.
Onze oudste kleuters hebben een bruid(egom) uitgekozen en geven elkaar het jawoord op het stadhuis.
De directeur brengt een getuigenis over onze scholenband op een studiedag in Gent.
Rit, onze administratieve medewerker, volgt in Gent een infodag over eindeloopbaan.
Juf Greet schoolt zich bij over ruimtelijke oriëntatie bij kleuters
Na school is er personeelsvergadering voor de leerkrachten van de lagere school, samen met Sara van Plan België. Kinderparticipatie met de muzische dag als testcase staan hier centraal.

Woensdag maakt meester Chris een reis door het kinderbrein, een nascholing.

Donderdag brengen de kleuters van juf An D. een bezoek aan de dierenwinkel.
Meester Sander oefent fietsvaardigheid.

Vrijdag rijden de derde- en vierdeklassers naar de Warande in Turnhout voor het theaterstuk.


Sunday, February 14, 2016

15 februari 2016Uitgerust!
Of eerder uitgeregend?
Ach, wat zouden we mopperen? Lekker voor de kachel een gezelschapsspel, even naar die overbevolkte binnenspeeltuin en een warme wafel na. Gezellig was dat toch?
Klaar om er weer met volle goesting tegenaan te gaan.

Maandag zwemmen niet alleen de eersteklassers maar ook onze oudste kleuters wagen hun eerste duik. Wennen aan het water wel, niet aan het zwembad, want Zundert wordt in september gewisseld voor ons eigen Hoogstraten.
We verwelkomen weer enkele nieuwe instappers in de klas van juf Ann. Om overbevolking te vermijden en deze instappers een comfortabele start te laten maken schuiven onze stoere driejarigen een stapje verder naar de buurklas.
En, o ja, niet vergeten dat in de lagere school de verwarming een graadje lager wordt gedraaid ter gelegenheid van 'dikke truiendag'.

Dinsdag zwemmen de tweede- en derdeklassers.
's Avonds vergadert het schoolcomité.

Woensdagnamiddag kunnen de liefhebbers van de derde graad met meester Sander gaan minihandballen in Brecht.

Donderdag schepen 2A en 2B in op de bibboot.
's Avonds staat er dorpsraad op het programma voor de échte Minderhoutenaar.

Vrijdag sluit de derde klas de week met 'bewegingsjungle' in Brecht.
2C stapt vandaag op de bibboot.
Juf Greet B en juf Femke volgen een nascholing over filosoferen met kleuters.
De directeur en juf Veronica volgen in Brussel een opleiding tot Erasmus+ expert.