Saturday, February 20, 2016

22 februari 2016

Maandag brengen de twee directeurs van beide scholen een bezoek aan het paleis om een programmaontwerp te bespreken.
De eersteklassers gaan zwemmen. En deze keer zijn de ouders welkom om te kijken hoe het er in Zundert aan toe gaat. Voor de laatste keer weliswaar want volgend schooljaar wordt de overstap gemaakt naar ons eigen zwembad in Hoogstraten.
De zorgcoördinatoren van Jong Markdal hebben hun periodiek overlegmoment.
Leerkrachten in opleiding Margriet De Hoon en Ine Verheyen komen observeren in respectievelijk 4de en 5de klas.
Na school is er personeelsvergadering voor de kleuterjuffen. Zij concentreren zich op het grootoudersfeest.

Dinsdag zwemmen de tweede- en derdeklassers en ook voor hun ouders is het kijkdag.
Onze oudste kleuters hebben een bruid(egom) uitgekozen en geven elkaar het jawoord op het stadhuis.
De directeur brengt een getuigenis over onze scholenband op een studiedag in Gent.
Rit, onze administratieve medewerker, volgt in Gent een infodag over eindeloopbaan.
Juf Greet schoolt zich bij over ruimtelijke oriëntatie bij kleuters
Na school is er personeelsvergadering voor de leerkrachten van de lagere school, samen met Sara van Plan België. Kinderparticipatie met de muzische dag als testcase staan hier centraal.

Woensdag maakt meester Chris een reis door het kinderbrein, een nascholing.

Donderdag brengen de kleuters van juf An D. een bezoek aan de dierenwinkel.
Meester Sander oefent fietsvaardigheid.

Vrijdag rijden de derde- en vierdeklassers naar de Warande in Turnhout voor het theaterstuk.


No comments: