Sunday, June 25, 2017

26 juni 2017

Het is moeilijk te geloven maar het is wel ├ęcht waar: dit is alweer de allerlaatste week van het schooljaar 16-17.
Niet dat we daar om rouwen natuurlijk want dit betekent dat een lange vakantie nu echt om de hoek loert.
Een kleine kanttekening die we toch even willen maken is dat je als volwassene altijd je ogen goed openhoudt en je kind leert dat het niet zomaar met vreemde mensen meegaat. In de buurdorpen is hierover de laatste tijd weer wat bezorgdheid opgedoken.

Maandag gaan de eersteklassers nog een keer zwemmen.
In de voormiddag houden de zesdeklassers voor alle kinderen de generale repetitie van hun afscheidsmusical.
's Avonds zullen ze dan de beste versie brengen voor hun ouders. Op dat moment worden ook de getuigschriften uitgereikt.

Dinsdag is het groot feest voor de kleuters: op zeven huifkarren worden ze als koningen naar de Mosten gereden om daar een dag te ravotten.
Vierde-, vijfde- en zesdeklassers zwemmen een laatste keer.
's Avonds voeren de zesdeklassers opnieuw hun musical op, dit keer voor iedereen die dit spektakel wil meemaken.

Woensdag worden officieel de diploma's uitgereikt aan de oudste kleuters die de overstap zullen maken naar de eerste klas.
's Avonds vergadert de ouderraad.

Donderdag gaan onze vijfjarigen nog een keer zwemmen in Hoogstraten.
Juf Greet van de zesde klas wordt in de bloemetjes gezet omdat ze na 40 jaren afscheid neemt van Scharrel.
Voor de kinderen van de lagere school is er nog een afscheidsviering in de kerk.
Na school zetten we Simonne op een verdiend podium. Zij gaat met pensioen na ook heel veel jaren het gezicht geweest te zijn van de Bezige Bij.

Vrijdag om 11 uur wuiven alle leerkrachten de kinderen uit op weg naar een hopelijk zonnige, ontspannende en ook veilige vakantie!
De nieuwe klaslijsten verschijnen begin juli op onze website, samen met alvast een reeks datums die je voor het volgende schooljaar al op je huiskalender kan overnemen.
Leerkrachten en directie van Scharrel wensen iedereen hierbij veel inspiratie om de twee volgende maanden op een fijne manier te overbruggen.
De schoolpoorten zwaaien weer open op 29 augustus tussen 18 en 20 uur voor een vrijblijvende kennismaking met de nieuwe klas...

Sunday, June 18, 2017

19 juni 2017

Maandag rijden alle kinderen van de lagere school naar de Mosten, de jongsten met de bus, de anderen per fiets.
Na school is er overleg tussen de bibmeesters en -juffen in de bibliotheek in Hoogstraten.

Dinsdag hakt het beleidsteam weer enkele knopen door.
's Avonds vergadert de schoolraad.

Woensdag hebben we 'kleuterleerdag'. Onze oudste kleuters komen alvast een halve dag meedraaien bij de leerkrachten van het eerste leerjaar.

Donderdag  stappen de eersteklassers naar het begijnhof en Ostmuseum in Hoogstraten. Een gids zal hen daar terugschieten in de geschiedenis. Als toetje staat er ook een yogasessie gepland.
Op een ICT-overleg wordt de weg voor de toekomst geplaveid.
Na school is er personeelsvergadering.
En 's avonds is het dan tijd voor ouderraad.

Vrijdag rijden de eerste kleuterklassers naar Turnhout voor een spectaculaire rit met de mini-stoomtrein in het stadspark... en nog vele andere prettige dingen natuurlijk.
In het kader van het WO-thema 'onderweg' fietsen de tweedeklassers naar 'Den Dijk' in Hoogstraten.
Djapo evalueert haar begeleidingstraject samen met enkele kleuterjuffen.

Sunday, June 11, 2017

12 juni 217

Maandag vergaderen de directies van jong Markdal.
Onze rekenleerkrachten steken ook de koppen bij mekaar.
De eersteklassers gaan zwemmen.

Dinsdag vergadert het zorgteam.
4, 5 en 6 gaan zwemmen.
Rit gaat de nieuwe boekhouder op het seminarie mee op de rails helpen.
Er is medisch onderzoek voor K2.

Woensdag organiseert de kleuterschool een sportdag.
's Avonds zal het voor velen lopen en kopen zijn tijdens de Hoogstraatse jaarmarkt.

Donderdag vergadert het kernteam.
Kleur Bekennen komt langs voor een evaluatie van het afgelopen projectjaar.
In de kleuterschool schrijven we de kinderen voor september in.


Monday, June 5, 2017

6 juni 2017

De feestvarkens hebben weer extra lang kunnen genieten van vormsel- of andere feesten.
Tijd opnieuw voor nog vier weken regelmaat.
Voor de kinderen betekent dit atuurlijk ook eindejaarstoetsen.
De leerkrachten zijn al volop in de weer met de organisatie van volgend schooljaar.

Dinsdag vergadert alvast het kernteam
Juf Joke volgt een opleiding bij Acerta.
We krijgen een demo van het communicatieprogramma Gimme.
En we gaan op zoek naar nieuwe meubels voor onze twee nieuwe klassen.

Donderdag staat er een belangrijke meeting op het programma met onze aannemer.

Vrijdag vergadert het beleidsteam.
De derdeklassers maken een uitstap naar de boerderij.