Saturday, May 6, 2017

8 mei 2017

Deze week zitten meester Kris en juf Elien in IJsland. Enfin, zitten...zij volgen een cursus over het verhogen van de sociale integratie door het aanwenden van buitenactiviteiten.
5b wordt in goede banen geleid door meester Nick.
Juf Veronica en de directeur brengen de week door in een school in Tervel, Bulgarije, in het kader van het leren van vreemde talen op jonge leeftijd.
Jullie kunnen hen zoals gewoonlijk volgen op onze blog via de homepage www.scharrel.be
Schitterend nieuws ook voor een van onze kinderen (en wij zijn allemaal samen met hem heel fier): Lars Godrie is uitgekozen om mee te spelen in Catacombe, de nieuwe film van Kevin Janssens!

Maandag,dinsdag en woensdag zal Arzu Oskam stage lopen in 4b.

Op maandag zwemmen de eersteklassers.
Het kernteam vergadert.

Op dinsdag zwemmen de vierde-, vijfde- en zesdeklassers.
Er is medisch onderzoek voor 3A.
Juf Greet B en juf Nicole nemen deel aan de inspiratiedag 'kleur bekennen'. Zij zullen zelf ook hun bijdrage leveren vanuit onze positieve ervaringen met wereldburgetschap en kinderrechten.
's Avonds geven de leerkrachten van de zesde klassen info over de week in Neufch√Ęteau.

Woensdag komt de metser op (uitgesteld) bezoek in de derde klassen.
Juf Greet B volgt een update voor EHBO in het Seminarie.

Donderdag zijn er nog selectieve medische onderzoeken, voor kinderen die vorige beurten gemist hebben of waarvoor wat bijkomend onderzoek nodig is. Dit gebeurt op school.
De kleuters van K1C gaan samen met stagiair juf Anneleen op uitstap naar de boerderij.
De vierdeklassers en hun leerkrachten, samen met juf Nicole, brengen hun jaarlijks inleefbezoek aan het Giels Bos.
En de derdeklassers fietsen naar Desta voor een boeiende rondleiding.

Vrijdag houden de tweede klassen generale repetitie in de kerk met alle eerste communicanten.
3B heeft vandaag medisch onderzoek.
En in de kleuterschool staan kibdgesprekken op de agenda.

En zondag is dan de grote EC-feestdag om 11 uur in de kerk.

No comments: