Saturday, October 1, 2016

3 oktober 2016

De stramme spieren na de scharrelloop zijn weer hersteld. We kunnen er opnieuw een weekje tegenaan.

Maandag zwemmen de eersteklassers natuurlijk.
Enkele kleuterjuffen steken de koppen bij mekaar om te brainstormen over de herinrichting van de speelplaats.
De directeur en juf Veronica maken via het Erasmus+ programma van de Europese Gemeenschap kennis met een nieuwe partnerschool in Griekenland waar later dit schooljaar enkele collega's op job-shadowing zullen gaan.

Dinsdag zwemmen tweede- en derdeklassers.
Juf Nicole volgt een uiteenzetting van de politiecommissaris over risicopreventie.
Voor juf Greet B. is er een vergadering over het M-decreet gepland.

Woensdag zetten we de schijnwerpers op de actie 'saved by the bell' die wereldwijd aandacht vraagt voor het recht op onderwijs voor alle kinderen. Als aankomende kinderrechtenschool zullen we deze actie met heel veel gerinkel en de nodige informatie ondersteunen. Vooral de vierdeklassers nemen hier het voortouw.
Bovendien plant onze ouderraad ook een klein feestje naar aanleiding van de 'dag van de leerkracht'. Dankjewel!

Donderdag worden de bijzondere bepalingen doorgenomen met CLB.
De werkgroep To & Maatje die bestaat uit kinderen en leerkrachten komt een eerste keer samen.
Juf Ann J. Volgt een nascholing 'spelenderwijs leren'.
De zesdeklassers krijgen een rondleiding in de bib.

Vrijdag staat er nog een overleg over kansarmoede op het programma.
En zo zijn we bij een nieuw weekend beland...

No comments: