Sunday, October 16, 2016

17 oktober 2016

Scharrel heeft in het afgelopen decennium een mooie Europese reputatie opgebouwd. Met de financiële steun van Erasmus+ zijn meester Kris en juf Tine M voor een leerrijke week vertrokken naar onze partnerschool in Estland. Zij zetten er mee het project 'today a reader, tomorrow a leader' in de steigers.

Maandag is dag van de strijd tegen armoede. Om onze steun te betuigen zal er een wit laken uithangen en zal elke leerkracht een wit lintje dragen.
In de kleuterschool maken we kennis met een nieuwe godsdienstmethode.
De zesdeklassers worden de kneepjes van het schaakspel bijgebracht.
In de namiddag werken enkele leerkrachten mee aan de vernieuwing van de Baso-fiche.
De eersteklassers zwemmen.
Na school is er personeelsvergadering voor de lagere school.

Dinsdag zwemmen de tweede- en derdeklassers.
De werkgroep Ecuador buigt zich over het nieuwe actieplan en over het nakende bezoek van onze Ecuadoriaanse collega's.
Na school vergaderen de kleuterjuffen.

Donderdag wordt onze alarminstallatie getest in de kleuterschool.
We schrijven de nieuwe kleuters in vor na de herfstvakantie.
Onze vijfjarigen gaan rollebollen.

Vrijdag gaat de eerste graad verder met zijn keuzeateliers.
De vijfdeklassers krijgen een initiatie in vendelzwaaien.

No comments: