Sunday, October 23, 2016

24 oktober 2016

Meester Kris en juf Tine nemen hun eigen klas weer in handen na een boeiende week in onze partnerschool in Voru.
De kleuterjuffen organiseren deze week hun oudercontacten.
De kleuters zelf concenreren zich op de veranderingen in de natuur nu de herfst zich volop aandient.

Maandag zwemen de eersteklassers. Meer specifiek nieuws over deze klassen vinden jullie in de maandagbrief.
De directeur vergadert met de collega's van Jong Markdal.
's Avonds nodigen we de zesdeklassers en hun ouders uit op een voordracht 'leren leren'.

Dinsdagzwemmen tweede- en derdeklassers.
Op weg naar  kinderrechtenschool stellen we ons beschikbaar voor een onderzoek hierrond.
's Avonds vergadert de mondiale raad van de stad Hoogstraten in Scharrel en lichten we uitgebreid onze scholenband toe.

Donderdag klopt de schoolfotograaf aan de poort.

Vrijdag rijden alle kleuters naar het bos voor boeiende en leuke activitieten en natuurlijk de bijhorende picknick...als het weer het toelaat.
Op school houden we een veiligheidsrondgang.
De directeur zit samen met alle collega's van de Hoogstraatse basisscholen.
De kinderen brengen hun eerste rapport mee naar huis?
Juf Martine en juf Elien nemen afscheid van de eersteklassers.
Ook juf Annelies haar korte opdracht zit er op.
En dan mag (moet) de riem er een weekje af. We zien mekaar weer op 7 november

No comments: