Sunday, May 8, 2016

9 mei 2016

Drukke week.
Vijfdeklassers vertoeven de hele week in hun kasteel in Hamoir.
Oudste kleuters en eersteklassers bruggen met Ecuador als thema.
Directeur en juf Greet volgen in IJsland een cursus meta-cognition, denken over denken.
Juf Noor zal een tijd afwezig zijn en wordt vervangen door juf Femke.

Maandag rijden de vierjarigen naar doe-boerderij Groenhof.
Eersteklassers zwemmen.
Derdeklassers bezoeken Hidrodoe.
Vierdeklassers gaan naar de bib voor een auteurslezing.
We verwelkomen weer enkele nieuwe kleuters.

Dinsdag zwemmen de vierde-, vijfde-, en zesdeklassers.
Zesdeklassers houden hun fietsexamen.
Ouders van vierdeklassers krijgen alle info over de zee.

Woensdag is ouderdag in ons brugproject.

Donderdag bezoeken vierdeklassers het Giels Bos.

Vrijdag bel3ven vijfjarigen en kinderen van de eerste klassen het hoogtepunt van hun brugproject in Planckendael.

Zondag vieren zesdeklassers hun vormsel en maandag is vrijaf voor pinkstermaandag.

No comments: