Sunday, May 22, 2016

23 mei 2016

Jammer dat Heilig Bloed weer maar eens is uitgeregend.
Belet ons niet om met een vrolijke snoet weer aan de slag te gaan op...

Maandag: de eersteklassers gaan zwemmen.
Voor sommige kinderen zijn er bijkomende medische onderzoeken.
Na school vergaderen de leerkrachten van de lagere school.

Dinsdag: vandaag zijn er medische onderzoeken voor de kinderen van de tweede kleuterklas.
De vierdeklassers rijden voor hun inclusieve sportdag naar het Zilvermeer.
Vijfde- en zesdeklassers gaan zwemmen.
Met het naderende einde van het schooljaar staan er kindgesprekken op de agenda met CLB.
Na school vergaderen de kleuterjuffen.

Woensdag mogen we onze werking rond vreemde talen toelichten aan een andere scholengemeenschap.
's Avonds zien we mekaar misschien op de jaarmarkt/stratenloop in Hoogstraten

Donderdag is uitzonderlijk een vrije dag.

Vrijdag is de laatste vrijdag van de maand alweer en dit betekent rollerdag.

No comments: