Sunday, May 1, 2016

2 mei 2016

Een hele korte week deze keer.
En eindelijk ook mooi weer in het vooruitzicht.
Allemaal met een grote smile naar school dus.
Er wordt nog niet gezwommen deze week.


Zesdeklassers bereiden maandag hun fietsexamen voor.
Onze oudste kleuters blijven naar jaarlijkse gewoonte een keertje logeren op school.
In de kleuterschool houdt CLB zitdag.
De directeur volgt een infodag van het schoolbestur in Oostmalle.
's Avonds vergadert de ouderraad.
Meester Chris neemt deel aan een gespreksavond over schoolkoren in Antwerpen.

Woensdag kunnen de liefhebbers in de namiddag met meester Sander gaan rolleren in Hoogstraten.

En dan zijn er twee dagen vrijaf o.w.v. Ons-Heer-Hemelvaart.

No comments: