Sunday, November 27, 2016

28 november 2016

De eerste week dat we als volwaardige kinderrechtenschool kunnen starten. Een speciaal gevoel toch wel. Dankjewel voor de overvloed aan cakes en taarten en wafels en hapjes afgelopen vrijdag!

Maandag is ook de startdag van een onderwijskundige inspectieronde voor onze school. Een hele dag lang zullen documenten bekeken worden en interviews worden afgenomen om zo de focus te bepalen waarop de effectieve doorlichting volgende week zich zal toespitsen. We kijken dit met veel vertrouwen tegemoet.
De eersteklassers gaan natuurlijk zwemmen.
De vijfde- en zesdeklassers rijden naar Het Appeltje in Antwerpen voor een voorstelling van B@F.
's Avonds worden de zesdeklassers en hun ouders uitgenodigd door Bert de Kusser, een theatervoorstelling als inleiding bij de lessenreeks over seksuele opvoeding.

Dinsdag zwemmen tweede- en derdeklassers.
Onze vierjarigen hebben medisch onderzoek.

Donderdag is er medisch onderzoek voor 5B en 1B.
De nieuwe BASO-fiche wordt besproken op het CLB.
Er is leerlingoverleg in de lagere school.
Na school vergaderen alle leerkrachten van lager en kleuter.
En 's avonds is het de beurt aan onze ouderraad.

Vrijdag is de grote feestdag! Sinterklaas op bezoek!!!

Dan komt het lange weekend er aan.
Inderdaad, maandag 5 december is een vrije dag voor alle Scharrelaars!

No comments: