Sunday, September 18, 2016

19 september 2016

De zolderrenovatie in de kleuterschool loopt op zijn einde. De juffen kunnen eindelijk op een deftige manier koffie drinken.
Het schooljaar is op gang gekomen. Iedereen is gewend aan het nieuwe ritme.
Maandag gaan de eersteklassers alweer voor de derde keer zwemmen in ons eigenste Hoogstraatse zwembad.
's Namiddag vergaderen de directies van Jong Markdal.
Dinsdag zwemmen de tweede- en derdeklassers.
Juf Marianne is afwezig door de begrafenis van haar grootvader.
Woensdag komt de politie in de zesde klassen een les geven over geweld en cyberpesten.
Donderdag is er selectief medisch onderzoek.
Vijfde- en zesdeklassers worden warm gemaakt voor de kinderboekenjury.
En veijdag mogen de kinderen alweer een dagje thuis blijven. De leerkachten worden op school verwacht voor een studiedag.
Juf Veronica vertrekt voor het weekend naar Rome voor het derde jaar cursus Hocus & Lotus.
En zaterdag arriveert Myria, onze nieuwe collega uit Cyprus. Meer nieuws hierover later.

No comments: