Sunday, September 11, 2016

12 september 2016

Zijn we het allemaal al een beetje gewoon ondertussen?
Onze nieuwe klas, onze nieuwe juf of meester, licht aangepaste regels misschien en andere boeken in onze boekentas?
Enfin, deze week krijgen alle ouders op een avond de kans om de nieuwe informatie uit eerste hand te vernemen in de klas van hun kind.
Maandag 2 en 3.
Dinsdag 4, 5 en 6
Woensdag 1
En tenslotte donderdag de kleuters.
De uitnodigingsbrief vinden jullie terug op onze website mocht je deze nog nodig hebben.
En het schitterende weer dat voorspeld wordt zal voorzeker ook weinig aanpassing vragen.
Onze kleuters maken hiervan dankbaar gebruik om een verkeersweek te organiseren met spel, muziek en andere zebrapadenwandelingen. Veiligheid jong geleerd... jammer genoeg niet altijd oud gedaan!
Maandag duiken onze eersteklassers voor de eerste keer ├ęcht in het nieuwe zwembad.
En hetzelfde geldt voor onze tweede- en derdeklassers op dinsdag.
Wel even wennen aan de badmuts wellicht.
Op vrijdag maken we dan de officieuze start van ons schooljaar met de startviering voor de kinderen van de lagere school in de kerk.
Enkele andersgelovige kinderen hadden op maandag een vrije dag door hun offerfeest.
O ja, misschien kan er wat hinder zijn bij het binnenkomen in de kleuterschool: een gedeelte van de zolder wordt 'bewoonbaar' gemaakt zodat onze kleuterjuffen tenminste 'op hun gemakske' samen een bakje koffie kunnen drinken...

No comments: