Sunday, June 12, 2016

13 juni 2016

Het einde komt nu wel écht razendsnel dichterbij.
Laat maar komen, denken de meesten natuurlijk, dat betekent vakantie.
En of zij gelijk hebben!
Maar eerst nog even een toetsappel doorbijten en een resem overgangsgesprekken.
En onze kleuters, zij sporten dagelijks voort.
Juf Tine Mariën zal daar jammer genoeg niet bij zijn. Zij herstelt nog van een heelkundige ingreep. Haar kleuters worden ondertussen vertroeteld door juf Lore.

Maandag zwemmen de eersteklassers en ook de oudste kleuters.
Directies van Jong Markdal focussen op de organisatie van volgend schooljaar.

Dinsdag zwemmen 4, 5 en 6.
Enkele vierjarigen hebben nog een laatste medisch onderzoek.
Na school vergaderen de leerkrachten.

Woensdag is nog even lastig voor de lagere schoolkinderen. Zij moeten dubbel voorzichtig zijn en de ingang langs de grote speelplaats gebruiken. Op de sportspeelplaats komt nog even een kraan om de nooduitgang voor de nieuwe klassen aan de achterkant van de turnzaal te installeren.

Donderdag kunnen de nieuwe kleuters voor september zich komen inschrijven.
Na school evalueren de leerkrachten van de lagere school hun traject op weg naar een échte kinderrechtenschool.
's Avonds vergadert de schoolraad en de ouderraad.

Vrijdag moet een feest worden voor de kinderen van de lagere school: zij mogen de hele dag sporten, met locaties verspreid over verschillende Hoogstraatse scholen. Kook alvast maar een groot bord spaghetti voor wanneer ze thuiskomen...

No comments: