Sunday, January 17, 2016

18 januari 2016

De nieuwjaarswensen zijn uitgewisseld, kerstbomen verbrand en de meeste regen is gevallen...hopen we.

Maandag beginnen we uiteraard met zwemles voor de eerste klas.
De ouderraad houdt haar eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar.

Dinsdag zwemmen de tweede- en derdeklassers.
De kleuters van juf Margot, juf Iris en juf Katrien gaan samen met de kinderen van meester Chris en juf Ilse een toverdriedaagse opzetten. Dit jaarlijkse project laat onze kleuters al eens proeven van de sfeer in de lagere school en geeft de eersteklassers even hun onbezorgd kleutergevoel terug.
Juf Veronica gaat samen met de directeur naar een infosessie over Erasmus+ in Brussel.
In de lagere school houdt CLB zitdag.

Woensdag bezoekt juf Greet onze oud-leerlingen die in Berkenbeek les volgen.

Donderdag volgen de derde klassen een workshop in het IKO in Hoogstraten.
Directies van ons schoolbestuur zitten samen op het Seminarie.
Meester Sander leert de kinderen weer vaardig fietsen.

Vrijdag staat er voor juf Nicole een nascholing gepland rond het thema 'leesplezier'.
Juf Greet gaat in het stadhuis samen met de directeur een studiedag volgen van het 'steunpunt armoede'
De eerste en tweede klassen zetten hun beste creatieve beentjes voor in een nieuw knutselatelier waar we ouders en grootouders graag bij betrekken.

Zaterdag vertrekken juf Anneleen en juf Greet VB voor een week naar onze partnerschool in Spanje om daar hun ogen, oren en mond ver open te trekken om nadien met boeiende nieuwe dingen en een open geest terug te keren...

No comments: