Sunday, January 10, 2016

11 januari 2016

De drie wijzen zijn weer vertrokken. De kerstverlichting verdwijnt stilaan uit het straatbeeld. Dames van deze wereld, maar niet alleen zij uiteraard, focussen op de soldenkoopjes. Dat moet januari zijn...

Vorige week hadden we al meteen heel slecht nieuws te verwerken: Cobi, onze altijd enthousiaste middagmoeder uit de kleutershool, moest noodgedwongen met onmiddellijke ingang stoppen wegens ernstige ziekte. We hopen van harte dat het herstel snel een voorspoedig mag verlopen. Cobi wordt vervangen door Marcella en Vicky die ook al de ochtendopvang op zich namen.

Maandag is verloren maandag. Lekker appelbrood maar verder is deze maandag zeker niet (meer) verloren want
Hocus en zijn vriendin Lotus komen terug thuis van een weekend vreemde talen studeren in Rome.
De eersteklassers gaan zwemmen.
Directies van Jong Markdal zitten samen in het Spijker.
Na school is er personeelsvergadering voor de leerkrachten van de lagere school.

Dinsdag zwemmen de tweede- en derdeklassers. Voor alle duidelijkheid: alle Hoogstraatse scholen (behalve Wortel) blijven tot einde schooljaar in Zundert zwemmen. Vanaf september wordt de overschakeling gemaakt naar het zwembad in Hoogstraten.
Onze klusploeg wordt op dinsdag uitgebreid met een student uit het deeltijds onderwijs die van Karel en Jalali de knepen van 'het vak' en vooral ook discipline en verantwoordelijkheid komt leren.
Onze vijfjarige kleuters bezoeken de kringwinkel.
Laura uit Gent is een student lerarenopleiding die haar stage gaat lopen in onze partnerschool in Ecuador. Zij komt even poolshoogte nemen van onze ervaringen. Vast een situatie waar de drie partijen hun voordeel kunnen uithalen.
In de kleuterschool komt Inne van Djapo een coachingssessie geven rond wereldburgerschap (Gloob) voor de leerkrachten.
Na school is er personeelsvergadering voor de kleuterjuffen.

Woensdag gaan juf Greet VB en juf Lut op nascholing: kinderen en klassieke muziek.
Sophie Rombouts neemt de zorg voor 6B op zich.
Eindelijk wordt het vervolg op de bouw van twee nieuwe zolderklassen concreet. Na alle miserie bij de aanvraag voor subsidies zitten vandaag alle partijen rond de tafel om de planning voor de werken uit te zetten.

Donderdag bezoeken de oudste kleuters de bank in Hoogstraten.

Vrijdag verzamelen alle 125 directies van ons schoolbestuur in Antwerpen voor hun jaarlijkse 'neuzen-in-dezelfde-richting-dag'. Ook onze bisschop zal deze vergadering vereren met een toespraak.

No comments: