Saturday, March 5, 2016

7 maart 2016

Juf Veronica volgt de hele week een opleiding aan de european schoolnet academy in Brussel met als thema augmented reality for future classroom.

Maandag duiken de vijfde- en zesdeklassers in de kansarmoede via het inleefspel van het OCMW.
Eersteklassers gaan zwemmen.
2B en 4A volgen een workshop van de academie voor woord en muziek in Hoogstraten.
4B volgt een aardappelworkshop bij Aveve.
's Avonds geven de leerkrachten van de zesde klas alle info over ons taaluitwisselingsproject.

Dinsdag zwemmen de tweede- en derdeklassers.
Vierjarige kleuters hebben medisch onderzoek.
Zesdeklassers bezoeken het VTI.
CLB heeft zitdag in de lagere school.
Leerkrachten van 2 en 4 organiseren oudercontacten.

Woensdag bezoekt juf Nicole oud-leerlingne in Berkenbeek.
Er zijn opnieuw oudercontacten voor 2 en 4.

Donderdag geeft de directeur een lezing op de internationale dagen van Thomas More.
CLB heeft zitdag in de kleuterschool.

Vrijdag is er medisch onderzoek voor de kinderen van 3A.
Eerste- en tweedeklassers starten hun paasateliers.
Juf Greet B volgt een nascholing over fijne motoriek.
Lobke Jeurissen uit Breda komt een dagje stagelopen.
CLB is opnieuw op school voor kindbesprekingen.

No comments: